Znaleziono 369 wyników

autor: renata
13 marca 2020, 13:53 - pt
Forum: Biura rachunkowe
Temat: Bilans robiony samodzielnie
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 2125

Re: Bilans robiony samodzielnie

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W podmiotach, w których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2017 r., sprawozdanie finansowe za 2017 r. trzeba było zatwierd...
autor: renata
13 marca 2020, 13:43 - pt
Forum: Kadry i płace
Temat: Podstawa naliczania zasiłku chorobowego
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 2635

Re: Podstawa naliczania zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy może wypłacać pracodawca albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z reguły jest to 80 proc. podstawy wymiaru. Na najwyższą kwotę mogą liczyć m.in. kobiety w ciąży oraz osoby, które uległy wypadkowi w pracy. Zasiłek można otrzymywać maksymalnie przez 182 dni. Zasiłek chorobowy z ubezpie...
autor: renata
13 marca 2020, 13:33 - pt
Forum: Kadry i płace
Temat: Stażowe w służbie cywilnej
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1660

Re: Stażowe w służbie cywilnej

Dodatek za staż pracy został wyłączony z katalogu składników wynagrodzenia, które są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika, porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tej pory wyłączone były dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, wynagrodze...
autor: renata
13 marca 2020, 13:24 - pt
Forum: Kadry i płace
Temat: Strajk a współczynnik potrącenia
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1739

Re: Strajk a współczynnik potrącenia

Nauczycielowi uczestniczącemu w strajku nie przysługuje za ten okres prawo do wynagrodzenia. W sytuacji, gdy otrzymał wynagrodzenie za cały miesiąc z góry, musi liczyć się z obowiązkiem zwrotu wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy w danym dniu miesiąca. Wynagrodzenie tylko za pracę wykonaną Wed...
autor: renata
13 marca 2020, 13:08 - pt
Forum: Kadry i płace
Temat: Renta chorobowa
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 1511

Re: Renta chorobowa

Aby ustalić wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, dodajemy do siebie: - 24% kwoty bazowej, - po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy, - po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych mies...
autor: renata
02 marca 2020, 13:58 - pn
Forum: Zamówienia publiczne
Temat: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 2599

Re: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Z punktu widzenia interesów zamawiającego i prawidłowości przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podstawowym kryterium oceny jest skuteczność zabezpieczenia oferty. Innymi słowy ocena, czy wniesione zabezpieczenie prawidłowo zabezpiecza ofertę, a więc: czy może zostać skutecznie ...
autor: renata
02 marca 2020, 13:44 - pn
Forum: Sprawozdawczość
Temat: Potwierdzenie salda
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1484

Re: Potwierdzenie salda

Z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczeni...
autor: renata
02 marca 2020, 13:38 - pn
Forum: Sprawozdawczość
Temat: Sprawozdanie finansowe eg. UOR
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 1371

Re: Sprawozdanie finansowe eg. UOR

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansoweg...

Wyszukiwanie zaawansowane