Samochód - za gotówkę czy leasing

renata
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Samochód - za gotówkę czy leasing

12 lutego 2020, 12:28 - śr

Samochód - za gotówkę czy leasing
Alex
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Samochód - za gotówkę czy leasing

17 lutego 2020, 14:00 - pn

Leasing samochodu czy zakup za gotówkę

Panuje mylne przeświadczenie, że leasing samochodu jest bardziej opłacalny w kontekście optymalizacji podatkowej niż jego zakup za gotówkę. Wynika to zapewne z funkcjonowania na rynku silnego lobby instytucji finansowych. Odpowiada za to również sama branża motoryzacyjna, która promuje leasing jako najlepsze narzędzie optymalizacji podatkowej. A jak jest naprawdę?


Istota umowy leasingu
Zasadniczo wyróżniamy dwa rodzaje leasingu – leasing finansowy oraz leasing operacyjny. Dla potrzeb niniejszego artykułu skupimy się jednak na leasingu operacyjnym. Stanowi on bowiem bardziej popularną formę finansowania zakupu samochodu. Leasing operacyjny jest to umowa, w ramach której finansujący (bank lub instytucja finansowa) nabywa wskazany przez korzystającego (przedsiębiorcę) samochód. Następnie udostępnia go odpłatnie temu korzystającemu.

Aby przedstawić różnice podatkowe pomiędzy leasingiem operacyjnym a zakupem samochodu za gotówkę, najlepiej będzie posłużyć się konkretnym przykładem. Załóżmy, że przedsiębiorca interesuje się samochodem osobowym za 50 tys. zł netto (61.500 zł brutto). Mowa o samochodzie używanym (zgodnie z art. 22j ust. 3 ustawy o PIT dla kwalifikacji samochodu jako używany wystarczy udowodnienie wykorzystywania go przez okres 6 miesięcy przed nabyciem). Samochód wykorzystywany będzie zarówno w firmie, jak i do celów prywatnych. Konsekwencją tego będzie na płaszczyźnie podatku dochodowego możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu 75% wydatków związanych z używaniem samochodu, zaś na płaszczyźnie podatku VAT rozliczenie 50% podatku naliczonego wynikającego z wydatków związanych z używaniem samochodu.

Zakup za gotówkę
W przypadku posiadania gotówki przedsiębiorca kupuje taki samochód za kwotę 50 tys. zł netto (61.500 zł brutto). Samochód uwzględnia się w ewidencji środków trwałych. Następnie przedsiębiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które stanowią koszt uzyskania przychodu. Wszelkie inne wydatki związane z używaniem samochodu stanowią również koszt uzyskania przychodu przy uwzględnieniu oczywiście 75% limitu, o którym była mowa wcześniej).

Samochód używany może zostać zamortyzowany w 2,5 roku. Przedsiębiorca może jednak amortyzację rozłożyć na dłuższy okres czasu (w zależności od potrzeb optymalizacyjnych przedsiębiorcy). W przypadku nowych samochodów okres amortyzacji wynosi 5 lat.

VAT naliczony związany z nabyciem samochodu rozliczony zostanie co do zasady w trzech kolejnych miesiącach następujących po miesiącu nabycia samochodu (ewentualnie w drodze zwrotu podatku VAT). Stanie się to przy uwzględnieniu 50% limitu podatku naliczonego.

Leasing operacyjny
W przypadku leasingu samochód nabywa finansujący za kwotę 50 tys zł netto (61.500 zł brutto). Następuje udostępnienie przedsiębiorcy samochodu. Przedsiębiorca korzysta z samochodu, ale za właściciela uznaje się finansującego. Kosztem uzyskania przychodu przedsiębiorcy są: opłata wstępna, następnie – miesięczne raty leasingowe, a na zakończenie umowy – kwota wykupu (w pełnej wysokości netto). Wszelkie inne wydatki związane z używaniem samochodu rozliczanie są w kosztach uzyskania przychodu przy uwzględnieniu 75% limitu.

Co ważne, suma wszystkich opłat będzie zdecydowanie wyższa niż kwota, za którą finansujący nabył samochód. Wynika to z marży finansującego. Całkowity koszt leasingu podaje się najczęściej w wartościach procentowych np. 105% wartości początkowej samochodu (w zależności od tego, czy jest to samochód nowy lub używany, w zależności od okresu trwania umowy leasingu – im dłuższy, tym droższy leasing). Czyli w przypadku naszego samochodu za kwotę 50 tys. zł netto (61.500 zł brutto) całkowity koszt leasingu wyniesie nie mniej niż 64.500 zł brutto (minimum 3.000 zł więcej niż w przypadku zakupu za gotówkę).

Minimalny okres leasingu to 2 lata. W tym okresie rozliczone zostaną: opłata wstępna, raty leasingowe oraz cena wykupu.

VAT naliczony związany z leasingiem rozliczany będzie od opłaty wstępnej, następnie – od rat miesięcznych oraz od kwoty wykupu (przy założeniu że samochód wykupowany będzie do majątku firmowego). W przypadku leasingu obowiązuje również 50% limit rozliczenia podatku naliczonego.

Przeczytaj więcej o leasingu:
Samochód nie za gotówkę – leasing

Różnice pomiędzy leasingiem a zakupem za gotówkę
Jak widać leasing nie przynosi żadnej korzyści podatkowej poza szybszym o pół roku rozliczeniem samochodu (w przypadku samochodów używanych). Oczywiście koszty uzyskania przychodu i VAT naliczony będą w przypadku leasingu wyższe. Wynika to z faktu wyższego kosztu całkowitego leasingu. Globalnie przedsiębiorca po prostu więcej zapłaci w ramach leasingu niż w ramach zakupu za gotówkę. Z tego powodu ma też większe koszty i większy VAT naliczony.

Na płaszczyźnie podatku VAT, w przypadku zakupu za gotówkę, istnieje możliwość szybszego rozliczenia VAT naliczonego niż w przypadku leasingu (ewentualnie zwrotu takiego podatku). W leasingu VAT rozliczany jest stopniowo przez cały okres trwania leasingu.

Po zmianach przepisów podatkowych, wprowadzonych w ostatnich latach, leasing nie stanowi już tak korzystnej formy finansowania, jaką był kiedyś. Leasing był w szczególności opłacalny w przypadku drogich aut (powyżej 20 tys. euro). Obowiązywały przepisy limitujące do tej kwoty możliwość amortyzacji samochodu zakupionego za gotówkę. Limit ten nie dotyczył jednak leasingu. Dodatkową korzyść stanowiła możliwość dwukrotnego skorzystania z limitu 6 tys. zł w podatku VAT naliczonym: raz w ramach samych rat leasingowych oraz ponownie w ramach samego wykupu. Limit ten usunięto z ustawy o VAT w 2014 r.

Wady leasingu
Główne wady leasingu to: konieczność ponoszenia często dodatkowych opłat przez przedsiębiorcę za rejestracje samochodu, za wydanie dyspozycji na wypłatę odszkodowania z AC, opłaty za mandaty drogowe lub opłaty radarowe za przekroczenie prędkości. Ponadto często finansujący narzuca z góry towarzystwo ubezpieczeń, w którym mamy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC oraz AC. Mimo że Autocasco nie uchodzi za obowiązkowe, finansujący życzą sobie, aby samochód był tym ubezpieczeniem objęty. Decydując się na leasing, te aspekty należy również brać pod uwagę.

Korzyści wynikające z leasingu
Samochód wykorzystywany w ramach umowy leasingu, po zakończeniu takiej umowy, przedsiębiorca może nabyć do majątku prywatnego. Taki wariant jest korzystny w przypadku, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał w niedługim czasie po wykupie sprzedać samochód. Chodzi o to, że wykupując taki samochód z leasingu do majątku prywatnego i decydując się na jego sprzedaż w niedługim czasie (po upływie pół roku od nabycie zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT), nie wystąpi ani podatek dochodowy od takiej sprzedaży, ani podatek VAT.

Oczywiście kupując samochód za gotówkę i amortyzując go, również możemy po określonym czasie przenieść ten składnik do majątku prywatnego. Co jednak ważne, późniejsza sprzedaż takiego samochodu będzie zwolniona z podatku dochodowego dopiero po upływie 6 lat liczonych od pierwszego miesiąca następującego po wycofaniu składnika z działalności (art. 10 ust. 2 pkt 3) ustawy o PIT). Natomiast podatku VAT od takiej sprzedaży niestety w ogóle nie unikniemy.

https://kruczek.pl/leasing-samochodu-cz ... a-gotowke/

Wróć do „Rachunkowość”