Rozliczenie inwentaryzacji

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Rozliczenie inwentaryzacji

12 lutego 2020, 12:37 - śr

Rozliczenie inwentaryzacji
Alex
Kontakt:
Posty: 430
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Rozliczenie inwentaryzacji

17 lutego 2020, 14:13 - pn

Rozliczenie inwentaryzacji przez komisję inwentaryzacyjną powinno być rzetelne


Stwierdzone podczas spisu nadwyżki lub niedobory wymagają zbadania i wyjaśnienia przez komisję inwentaryzacyjną.
To komisja klasyfikuje różnice między stanem z ksiąg a stanem rzeczywistym, według ustalonych kryteriów. Wskutek zakończonej inwentaryzacji mogą zostać ujawnione różnice pomiędzy stanem rzeczywistym składników majątkowych, a stanem ujętym w księgach rachunkowych. Powstałe różnice powinny zostać wykazane w księgach rachunkowych roku, za który przeprowadzono inwentaryzację. Zatem nadwyżki i niedobory stwierdzone do 15 stycznia 2019 r. podlegają ujęciu w księgach rachunkowych 2018 r. Dotyczy to również rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych, którego należy dokonać do 26 marca 2019 r. (z uwagi na to, że zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za zakończony rok obrotowy są sporządzane, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 uor, nie później niż do 85. dnia po dniu bilansowym).

https://www.rp.pl/Rachunkowosc/31219999 ... telne.html
Ka
Kala

Re: Rozliczenie inwentaryzacji

02 kwietnia 2020, 12:14 - czw

Rozdział 3 Ustawy o rachunkowości (UoR) zawiera regulacje dotyczące procedur obowiązujących podczas inwentaryzacji przeprowadzanej na ostatni dzień roku obrotowego, której głównym celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów spółki. Nawiązując do art. 24, ust. 5 pkt. 2 ustawy zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy należy sporządzić nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym.

Zgodnie z art. 27 UoR przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami w księgach, a ujawnione podczas inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym, a stanem w księgach rachunkowych wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Odpowiedzialność za inwentaryzację ponosi kierownik jednostki. Przepisy wewnętrzne spółki związane z inwentaryzacją powinny być dostępne w instrukcji inwentaryzacyjnej zatwierdzanej przez jej kierownika, który określa skład osobowy tzw. komisji inwentaryzacyjnej. Komisja ta wskazuje i dokumentuje m.in. przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych.
Różnice inwentaryzacyjne
Różnice inwentaryzacyjne to:

niedobory, gdy stan rzeczywisty ustalony podczas inwentaryzacji jest niższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych;
nadwyżki, gdy stan rzeczywisty ustalony podczas inwentaryzacji jest wyższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.
Ostatnim etapem inwentaryzacji jest rozliczenie stwierdzonych różnic, w ramach którego dokonuje się wyjaśnienia, wyceny oraz księgowań wynikających z ustaleń związanych z inwentaryzacją. Decyzję o sposobie rozliczenia różnic podejmuje kierownik (np. zarząd) na podstawie dokumentów przedstawionych przez komisję inwentaryzacyjną.
Ka
Kala

Re: Rozliczenie inwentaryzacji

02 listopada 2020, 19:32 - pn

Rozdział 3 Ustawy o rachunkowości (UoR) zawiera regulacje dotyczące procedur obowiązujących podczas inwentaryzacji przeprowadzanej na ostatni dzień roku obrotowego, której głównym celem jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów spółki. Nawiązując do art. 24, ust. 5 pkt. 2 ustawy zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy należy sporządzić nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym.

Zgodnie z art. 27 UoR przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami w księgach, a ujawnione podczas inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym, a stanem w księgach rachunkowych wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Odpowiedzialność za inwentaryzację ponosi kierownik jednostki. Przepisy wewnętrzne spółki związane z inwentaryzacją powinny być dostępne w instrukcji inwentaryzacyjnej zatwierdzanej przez jej kierownika, który określa skład osobowy tzw. komisji inwentaryzacyjnej. Komisja ta wskazuje i dokumentuje m.in. przyczyny powstania różnic inwentaryzacyjnych.

Różnice inwentaryzacyjne to:
- niedobory, gdy stan rzeczywisty ustalony podczas inwentaryzacji jest niższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych;
- nadwyżki, gdy stan rzeczywisty ustalony podczas inwentaryzacji jest wyższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych.

Ostatnim etapem inwentaryzacji jest rozliczenie stwierdzonych różnic, w ramach którego dokonuje się wyjaśnienia, wyceny oraz księgowań wynikających z ustaleń związanych z inwentaryzacją. Decyzję o sposobie rozliczenia różnic podejmuje kierownik (np. zarząd) na podstawie dokumentów przedstawionych przez komisję inwentaryzacyjną.


Ostatnio przesunięty w górę 02 listopada 2020, 19:32 - pn przez: Anonymous.

Wróć do „Rachunkowość budżetowa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość