Wynagrodzenie za urlop bezpłatny

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Wynagrodzenie za urlop bezpłatny

12 lutego 2020, 12:45 - śr

Wynagrodzenie za urlop bezpłatny
Alex
Kontakt:
Posty: 430
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Wynagrodzenie za urlop bezpłatny

17 lutego 2020, 14:29 - pn

Kilka dni urlopu bezpłatnego a miesięczne wynagrodzenie pracownika
Pracownikowi, który w miesiącu przebywa kilka dni na urlopie bezpłatnym, obniża się wynagrodzenie proporcjonalnie o liczbę nieprzepracowanych dni.


Pracodawca na wniosek pracownika może pozwolić mu na skorzystanie z urlopu bezpłatnego (art. 174 § 1 k.p.). Urlop ten może być udzielony na dowolną liczbę dni czy miesięcy w roku. Jednak w razie urlopu dłuższego niż 3 miesiące strony mogą postanowić, że pracodawca może z ważnych powodów odwołać pracownika z urlopu.

Wynagrodzenie za urlop na wniosek pracownika
Co do zasady wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Natomiast za czas niewykonywania pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi tylko wtedy, gdy przepisy tak stanowią (np. za czas nieobecności w pracy z powodu choroby lub za czas urlopu wypoczynkowego) – art. 80 k.p.
Ponieważ urlop bezpłatny jest okresem nieświadczenia pracy, za czas przebywania na nim pracownik nie otrzyma pensji. W sytuacji gdy urlop trwa cały miesiąc, pracownik nie otrzyma zapłaty wcale. W przypadku tylko kilku dni nieobecności jego pensję należy przeliczyć od nowa, odejmując od niej wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymałby za dni przebywania na urlopie. W celu obliczenia wynagrodzenia pracownika za miesiąc, w którym przebywał kilka dni na urlopie bezpłatnym, należy podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia pracownika przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a następnie pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności. Tak obliczoną kwotę należy odjąć od miesięcznej stawki wynagrodzenia pracownika.

Wynagrodzenie za jeden dzień pracy >>

Przykład

Pracownik poprosił pracodawcę o 5 dni urlopu bezpłatnego – od 22 do 26 marca 2010 r. Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie i za marzec 2010 r. wyniesie ono:

4500 zł : 184 godz. (wymiar czasu pracy w marcu 2010 r.) = 24,46 zł,
24,46 zł x 5 dni x 8 godz. = 978,40 zł,
4500 zł – 978,40 zł = 3521,60 zł.
Należy pamiętać, że stawkę godzinową trzeba pomnożyć przez faktyczną liczbę godzin pracy, jaką pracownik miał zaplanowaną na dni, w których zdecydował się korzystać z urlopu bezpłatnego.

Przykłady

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu przebywał w marcu 2010 r. na urlopie bezpłatnym od 15 do 17, a następnie jeszcze 29 marca. W tym okresie pracownik miał świadczyć pracę od 15 do 17 marca po 7 godzin i 29 marca – 4 godziny (w sumie 25 godzin). Jego wynagrodzenie miesięczne wynosi 2890 zł. Za marzec 2010 r. pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

2890 zł : 184 godz. x 3/4 etatu = 11,78 zł,
11,78 zł x 25 godz. = 294,50 zł,
2890 zł – 294,50 zł =2595,50 zł.

https://kadry.infor.pl/poprzednie_temat ... wnika.html
Alex
Kontakt:
Posty: 430
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Wynagrodzenie za urlop bezpłatny

17 lutego 2020, 14:32 - pn

Wynagrodzenie dla pracownika, który korzystał z urlopu bezpłatnego
Jak obliczyć miesięczne wynagrodzenie dla pracownika, który korzystał z urlopu bezpłatnego? Zależy od tego, czy jest on wynagradzany stawką godzinową czy stałą stawką miesięczną.


Pracownik zadzwonił z prośbą o udzielenie mu urlopu bezpłatnego na dwa tygodnie, od 6 do 17 marca 2017 r. Pracodawca nie widzi przeszkód, aby pracownik był nieobecny, więc zgodził się na urlop bezpłatny we wskazanym okresie. Ile wobec tego wyniesie płaca zasadnicza pracownika za marzec 2017 r., jeśli jego stałe wynagrodzenie to 3250 zł brutto? Pracownik jest zatrudniony na 7/8 etatu i pracuje od poniedziałku do piątku po 7 godzin.

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, aby pracownik złożył wniosek o urlop bezpłatny na piśmie. Taką formę wniosku wymusza kodeks pracy (art. 174 par. 1). Pracodawca może wyrazić zgodę na taki urlop, ale nie musi, jeśli pracownik jest mu w pracy potrzebny. Jednak gdy już udzieli zatrudnionemu urlopu bezpłatnego, to nie zapłaci za ten czas wynagrodzenia. Ten przepis nie działa w drugą stronę, czyli pracodawca nie może narzucić pracownikowi, aby ten skorzystał z urlopu bezpłatnego. To do pracownika należy decyzja o złożeniu wniosku.

Zobacz: Urlopy

Ustalenie pensji zależne od rodzaju stawki
Jeśli pracownik jest wynagradzany stawką godzinową i w danym miesiącu korzysta z urlopu bezpłatnego, to po prostu otrzymuje wynagrodzenie wyłącznie za czas przepracowany. Nie ma potrzeby pomniejszania płacy. Natomiast dla pracowników ze stałą stawką miesięczną należy zastosować przepisy w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy. Zgodnie z przepisem, w celu ustalenia o ile mniej pracownik dostanie, jeśli skorzysta z urlopu bezpłatnego, należy jego płacę miesięczną (stawkę z umowy o pracę) podzielić przez liczbę godzin przypadających w danym miesiącu do przepracowania. Otrzymaną kwotę następnie należy pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodu urlopu bezpłatnego. Wynik działania należy odjąć od miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, aby otrzymać stawkę za miesiąc, w którym wystąpił urlop bezpłatny. Wszystkie powyższe działania odnoszą się do kwoty brutto. Dopiero po obliczeniu płacy zasadniczej za część miesiąca należy obliczyć wynagrodzenie netto. Powyższą zasadę stosuje się także, gdy zatrudnienie (lub zwolnienie) pracownika przypada w trakcie miesiąca, zatem kiedy ma otrzymać wynagrodzenie tylko za jego część. [przykład]

Natomiast jeśli urlop bezpłatny trwa cały miesiąc kalendarzowy, to pracownik za ten miesiąc w ogóle nie otrzyma płacy zasadniczej i nie potrzeba żadnych przeliczeń.

https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wy ... tnego.html
Go
Gość

Re: Wynagrodzenie za urlop bezpłatny

08 kwietnia 2020, 14:37 - śr

Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika powoduje zawieszenie trwającego stosunku pracy, ale nie jego całkowite rozwiązanie. W tym czasie pracownik nie wykonuje pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia. Korzystanie z tego urlopu przez pracownika wpływa na staż pracy, a także - przy odpowiednio długim urlopie - na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Ustalenie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w razie wystąpienia różnych absencji w pracy następuje na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927).

W sytuacji gdy taka nieobecność jest spowodowana urlopem bezpłatnym, ma zastosowanie § 12 powołanego rozporządzenia (przykład 2). Przepis ten przewiduje, że w celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, należy:
- miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
- otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,
- tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
Go
Gość

Re: Wynagrodzenie za urlop bezpłatny

08 listopada 2020, 13:41 - ndz

Witam. Zostałam zmuszona przez pracodawcę do wzięcia bezpłatnego urlopu ze względu na małe dziecko. Co mogę w tej sytuacji zrobić?


Ostatnio przesunięty w górę 08 listopada 2020, 13:41 - ndz przez: Anonymous.

Wróć do „ZUS i prawo pracy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość