Wypowiedzenie umowy a nowa praca

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Wypowiedzenie umowy a nowa praca

12 lutego 2020, 13:15 - śr

Zgodnie z art. 36(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) – w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jeśli pracodawca w okresie wypowiedzenia zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy, to wynagrodzenie za okres wypowiedzenia będzie pracownikowi wypłacane niezależenie od tego, czy podejmie inną pracę. Tak więc podpisać umowę-zlecenie w czasie, gdy jest się na wypowiedzeniu i pracownik nie utraci z tego tytułu wynagrodzenia.
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Wypowiedzenie umowy a nowa praca

19 lutego 2020, 13:06 - śr

Kiedy pracownik nie musi pracować na wypowiedzeniu?
Kodeks pracy przewiduje kilka sytuacji, kiedy pracownik nie ma obowiązku pracować na wypowiedzeniu. Można w tym czasie, a czasami nawet trzeba, wykorzystać urlop wypoczynkowy. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Możliwe jest również otrzymanie dni wolnych na poszukiwanie nowej pracy. Strony mogą również ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę.

Urlop wypoczynkowy na wypowiedzeniu
Bardzo często podczas okresu wypowiedzenia pracownicy wykorzystują urlop wypoczynkowy. Czasami dzieje się to również z inicjatywy pracodawcy, który poleca wykorzystanie całego zaległego urlopu wypoczynkowego oraz urlopu proporcjonalnego za rok bieżący (Art. 1551 Kodeksu pracy). W razie zakończenia stosunku pracy i niewykorzystania pełnego wymiaru urlopu pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za pozostały do wykorzystania urlop. W interesie pracodawcy leży więc dopilnowanie, aby pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy we wspomnianym wymiarze.

W świetle Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2011 r. (sygn. II PK 302/10) udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 k.p.) zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić.


Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na wypowiedzeniu
Kiedy pracownik ma dostęp do bardzo ważnych informacji dotyczących firmy, w interesie pracodawcy leży zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Nierzadko podwładni przechodzą do konkurencji, dlatego obawy pracodawcy są jak najbardziej uzasadnione. Podstawą prawną do takiego działania jest art. 362 Kodeksu pracy, zgodnie z którym:

„W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.”

Więcej informacji na temat zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy >>> Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – wzór

Dni wolne na poszukiwanie pracy
W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, gdy okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 2 tygodnie, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. Za czas niewykonywania pracy zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 37 Kodeksu pracy). Można otrzymać:

2 dni wolnego w przypadku 2-tygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia lub
3 dni wolnego w przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Gdy dochodzi do skrócenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, 3-dniowy wymiar dni wolnych na poszukiwanie pracy nie ulega skróceniu.

W celu skorzystania z uprawnienia do dni wolnych należy złożyć do pracodawcy stosowny wniosek i uzasadnić go potrzebą poszukiwania pracy. Nie może być to bowiem jednostronna decyzja pracownika. Co istotne można skorzystać z tych dni bezpośrednio po sobie bądź rozłącznie.

https://www.infor.pl/prawo/praca/rozwia ... zeniu.html
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Wypowiedzenie umowy a nowa praca

19 lutego 2020, 13:09 - śr

Zmieniasz pracę? Zobacz, jakie masz obowiązki wobec starego i nowego pracodawcy

W czasie wypowiedzenia u pierwszego pracodawcy zatrudniony musi jeszcze wykorzystać urlop wypoczynkowy i rozliczyć się z przełożonym. W nowej firmie jeszcze przed rozpoczęciem pracy może podpisać umowę przedwstępną.

Pracownik ma kilka sposobów, aby rozstać się z pracodawcą, ale zdecydowanie najbardziej powszechne jest rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia. Pracownik składa wtedy stosowne oświadczenie woli na piśmie (w przypadku umów na czas określony przepisy dotyczą tych, które zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy z możliwością ich wypowiedzenia). Okres wypowiedzenia zarówno w przypadku umowy na czas określony, jak i nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Obowiązki w okresie wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik zachowuje pełnię praw pracowniczych. Zasadniczo zatrudniony nadal musi przychodzić do pracy, może się jednak starać o zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na cały lub część okresu wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia - Pracownik do końca okresu wypowiedzenia musi także wykorzystać cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy, chyba że pracodawca zdecyduje się wypłacić mu z zamian ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Pracownik rozlicza się z pracodawcą. Przed końcem wypowiedzenia pracownik musi również rozliczyć się z pracodawcą, czyli przede wszystkim zwrócić powierzone mu przez firmę mienie. Chodzi między innymi o stój roboczy, sprzęty jak telefon komórkowy, komputer czy służbowy samochód, należy też w określonym terminie opuścić zakładowe mieszkanie.

Zwrotowi podlega również pożyczka z funduszu socjalnego. Zasady jej spłaty są zawarte w regulaminie wewnętrznym firmy i zazwyczaj zakładają, że pomoc musi zostać zwrócona w całości, w przypadku na przykład rozwiązania umowy przez pracownika za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i ... owego.html

Wróć do „Zatrudnianie i zwalnianie pracowników”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość