Badania okresowe

renata
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Badania okresowe

12 lutego 2020, 13:38 - śr

Badania okresowe pracowników to jeden z podstawowych czynników który ma wpływ na to czy pracodawca może, czy też nie dopuścić pracownika do wykonywania pracy.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Zapis ten oznacza, iż jeśli pracownik odmawia poddania się badaniom, pracodawca nie ma prawa dopuścić go do pracy.

Jeśli pracodawca, pomimo braku aktualnych badań przez pracownika, dopuści go do pracy, będzie podlegał odpowiedniej karze. Zgodnie z kodeksem, kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Badania lekarskie pracowników obejmują cztery grupy badań: wstępne, okresowe, kontrolne oraz końcowe. Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badanie wstępne, badanie okresowe oraz kontrolne. Badania końcowe przeprowadza się na wniosek pracownika.

Jeżeli pracownik lub pracodawca nie zgadzają się z treścią wydanego zaświadczenia lekarskiego, mogą oni wystąpić w ciągu 7 dni od wydania zaświadczenia o przeprowadzenie ponownego badania. Wniosek powinien zostać złożony za pośrednictwem lekarza, który wydał wcześniejsze zaświadczenie. Ponowne przeprowadzane jest w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Orzeczenie wydane na podstawie ponownego badania jest ostateczne i nie można się od niego odwołać. Na podstawie tego orzeczenia lekarz wydaje odpowiednie zaświadczenie.
Kr
Krystyna

Re: Badania okresowe

01 kwietnia 2020, 13:26 - śr

Kogo dotyczą badania okresowe
Okresowym badaniom lekarskim podlega każdy pracownik niezależnie od tego, jaką pracę wykonuje i w jakich warunkach.

Kiedy wykonywane są badania okresowe
Badania okresowe są wykonywane w trakcie trwania stosunku pracy.

Komu przysługują badania okresowe po zakończeniu pracy
Osobom, które pracowały w kontakcie z:
- substancjami i czynnikami rakotwórczymi,
- pyłami zwłókniającymi.
Osoby te muszą zgłosić odpowiedni wniosek do pracodawcy.
Go
Gość

Re: Badania okresowe

01 kwietnia 2020, 14:13 - śr

W związku z koronawirusem robione są badania ??
Go
Gość

Re: Badania okresowe

08 kwietnia 2020, 14:44 - śr

Wróć do „Obowiązki pracodawcy i pracownika”