Odprawa pośmiertna

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Odprawa pośmiertna

12 lutego 2020, 13:31 - śr

W  przypadku śmierci pracownika na pracodawcy spoczywa obowiązek wypłaty rodzinie pracownika tzw. odprawy pośmiertnej. Jest ona wypłacana niezależnie od zasiłku pogrzebowego przysługującego osobie, która poniosła koszty pogrzebu zmarłego. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się komu przysługuje odprawa pośmiertna po pracowniku.
Odprawa pośmiertna należna jest członkom rodziny zmarłego pracownika, za których Kodeks pracy uznaje małżonka pracownika oraz innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Poza małżonkiem odprawa pośmiertna przysługuje:
- dzieciom własnym oraz przysposobionym — do ukończenia 16 lat, a jeśli kontynuują naukę, to do jej ukończenia, ale nie dłużej niż do 25 lat lub bez względu na wiek, jeżeli są całkowicie niezdolne do pracy,
- dzieciom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej (jeżeli zostały przyjęte na wychowanie i utrzymanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego — chyba że śmierć była następstwem wypadku przy pracy i nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach),
- rodzicom, w tym także ojczymowi i macosze oraz osobie przysposabiającej, jeżeli osoby te są niezdolne do pracy lub ukończyły 50 lat albo wychowują co najmniej jedno z dzieci, wnuków, rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym pracowniku.

Odprawa pośmiertna będzie należna nie tylko, gdy śmierć nastąpiła podczas świadczenia pracy, lecz również w sytuacji, gdy pracownik przebywał np. na urlopie wypoczynkowym, macierzyńskim czy zwolnieniu chorobowym.
Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie pracownika niezależnie od tego, jak długo pozostawał on w stosunku zatrudnienia, także wtedy, gdy umowa zawarta była na okres próbny.

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.
W przypadku gdy pracownik był zatrudniony:
- krócej niż 10 lat, wysokość odprawy odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu,
- powyżej 10 lat - trzymiesięcznemu wynagrodzeniu,
- powyżej 15 lat - sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu.
Jo
Jolanta

Re: Odprawa pośmiertna

20 listopada 2020, 05:03 - ptOstatnio przesunięty w górę 20 listopada 2020, 05:03 - pt przez: Anonymous.

Wróć do „Obowiązki pracodawcy i pracownika”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość