Trzynasta pensja

renata
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Trzynasta pensja

12 lutego 2020, 13:59 - śr

Zasady wypłaty dodatkowej pensji w danym roku zapisane są w Ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla jednostek sfery budżetowej. Potocznie o ustawie mówi się „ustawa o 13.” Dodatkowe wynagrodzenie roczne, określane inaczej jako trzynastka, powinno być wypłacone osobom zatrudnionym w państwowej sferze budżetowej do końca marca.

Dodatkowej pensji mogą więc oczekiwać pracujący m.in. w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, zatrudnieni w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, w tym kontroli skarbowej, ochrony prawa, sądach i trybunałach.

Urzędami, w których wypłacana jest dodatkowa pensja, są też między innymi: Kancelaria Sejmu, Senatu i Prezydenta, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Rządowe Centrum Legislacji.

Trzynastkę otrzymują również pracownicy samorządowi zatrudnieni w urzędach gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.
Monika
Posty: 21
Rejestracja: 31 marca 2020, 11:12 - wt

Re: Trzynasta pensja

31 marca 2020, 13:59 - wt

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwane trzynastą pensją, dostają pracownicy sfery budżetowej oraz służby mundurowe. Żeby dostać takie dodatkowe wynagrodzenie osoba uprawniona nie musi w żaden sposób dodatkowo angażować się w pracę; wystarczy, że nie będzie chorować i przepracuje pół roku lub rok.
Jakie grupy zawodowe mają prawo do trzynastej pensji?
- pracownicy tzw. budżetówki (np. pracownicy administracji państwowej i samorządowej, urzędnicy, pracownicy ZUS, nauczyciele)
- służby mundurowe.

Kiedy pracownik ma prawo trzynastej pensji:
Pracownik nabywa prawo do pełnego dodatkowego trzynastego wynagrodzenia po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.
Pracownik, który przepracował co najmniej 6 miesięcy nabywa prawo do "trzynastki" w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.

Kiedy pracownik nie ma prawa do trzynastej pensji:
w razie nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej dłużej niż dwa dni w przypadku przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości
gdy dostanie karę dyscyplinarną wydalenia z pracy (lub ze służby) gdy pracodawca rozwiąże z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

Wróć do „ZUS i płace”