Optymalizacja kosztów pracy

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Optymalizacja kosztów pracy

12 lutego 2020, 14:03 - śr

Do najczęściej stosowanych form i sposobów optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa najczęściej należą:

1. Zawieranie z własnymi pracownikami umów zleceń.
Ustawodawca przewiduje możliwość zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem. Art. 9 ust 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, że osoby podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zlecenia, jeżeli umowa zlecenia została zawarta z pracodawcą, z którym pozostają równocześnie w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy.
Nie jest dopuszczalne w świetle prawa zatrudnianie pracownika w tym samym charakterze częściowo jako pracownika, a częściowo jako zleceniobiorcy. Możliwe jest powierzenie w ramach zlecenia własnemu pracownikowi innych zdań niż te, które wykonuje on w ramach stosunku pracy. Powierzenie identycznych, jak w umowie o pracę, obowiązków uznane zostanie za świadczenie przez pracownika pracy w godzinach nadliczbowych. Za pracę wykonywaną na podstawie takiej umowy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia nie niższego, niż określone w art. 134 kodeksu pracy (aktualnie zmieniona numeracja)”. Sytuację taką podsumowuje wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2000 r., sygn.akt II UKN 523/99 rozstrzygający, że zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne.

2. Wykorzystywanie instytucji outsourcingu pracowniczego.
Outsourcing jest to system umów o przedsiębiorstwie, polegający na tym, że obsługę przedsiębiorstwa powierza się podmiotom zewnętrznym, nie będącym jego pracownikami. Aby mówić o skutecznym outsourcingu musi dojść do spełnienia się przesłanek z art. 231 § 1 kodeksu pracy. Nie może być mowy a outsourcingu wówczas jeżeli podmiot zewnętrzny nie przejmuje środków materialnych pracodawcy, za które te zadania mają być realizowane.

3. Tworzenie nowych podmiotów.
Pracodawcy decydują się czasami na tworzenie nowych podmiotów prawa handlowego, spółek zależnych, które zatrudniają pracowników po to aby uniknąć wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, a czasem przy innym zakresie obowiązków – konieczności zapłaty składek ZUS od umowy zlecenia. Nie ma ani zakazu tworzenia spółek zależnych ani zatrudniania w nich tych samych osób. Wg. wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2015 r., sygn.akt II PK 282/14 „praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia, zawartej między spółką wchodzącą w skład grupy spółek a pracownikiem innej spółki należącej do tej samej grupy, której przedmiotem jest wykonywanie tych samych czynności co wynikające z umowy o pracę, jest pracą świadczoną w ramach stosunku pracy ze spółką-pracodawcą”.
4. Pracownicy tymczasowi.
Częstym rozwiązaniem stosowanym przez pracodawców w sytuacji zwiększonej liczby zamówień czy w przypadków firm prowadzących bardziej sezonową działalność jest zatrudnianie pracowników tymczasowych. Jest to również sposób na optymalizację kosztów zatrudnienia poprzez eliminowanie konieczności na przykład zapłaty własnym pracownikom wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.. Szczegóły zatrudnienia pracowników przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami agencji pracy tymczasowej do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2013 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
Pracodawcy stosując to rozwiązanie muszą się liczyć z koniecznością zapłaty agencji pracy tymczasowej wynagrodzenia za te usługi.
Al
Aldona

Re: Optymalizacja kosztów pracy

01 kwietnia 2020, 14:56 - śr

Optymalizacja kosztów to usługa, której celem jest kompleksowy przegląd wydatków ponoszonych przez Klienta na zakupy oraz zaproponowanie i wdrożenie działań pozwalających na osiągnięcie obniżenia kosztów w tym zakresie.
Samodzielne przygotowanie analizy wydatków ponoszonych przez firmę może okazać się trudne. Dlatego też optymalizacja kosztów jest łatwiejsza do przeprowadzenia gdy skorzystamy z usług specjalizującej się w podobnych kwestiach firmie. Taka współpraca może w efekcie doprowadzić do outsourcingu, czyli przeniesienia prac niektórych działów (np. kadry, płace) do firmy zewnętrznej.

Można jednak również zdecydować się na zakup specjalistycznego oprogramowania. Jest ono świetnym narzędziem, dzięki któremu łatwiej będzie kontrolować i przeprowadzać audyty wydatków, ale też pomoże osiągnąć znacznie większą przejrzystość finansową. Oprogramowanie, które oferują renomowane firmy zajmujące się zewnętrzną obsługą przedsiębiorców, to jednak nie tylko program komputerowy, ale cała usługa zarządcza. A to zapewnia dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb klienta, a także doraźną pomoc specjalistów, dzięki czemu zarządzanie wydatkami staje się łatwiejsze.
Mi
Miachła

Re: Optymalizacja kosztów pracy

17 listopada 2020, 16:38 - wtOstatnio przesunięty w górę 17 listopada 2020, 16:38 - wt przez: Anonymous.

Wróć do „Zarządzanie personelem”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość