Skup złomu a podatek

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Skup złomu a podatek

12 lutego 2020, 14:24 - śr

Skup złomu a podatek
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Skup złomu a podatek

19 lutego 2020, 15:49 - śr

Jak opodatkować sprzedaż złomu
Jeżeli sprzedajemy złom przed upływem sześciu miesięcy od dnia nabycia, powinniśmy wysokość dochodu ze sprzedaży wynikającą z umowy ująć w zeznaniu rocznym i opodatkować wraz z pozostałymi przychodami według skali podatkowej.


Jak wynika z par. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.), na udokumentowanie zapisów w księdze dotyczących m.in. zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych, mogą być sporządzone dowody wewnętrzne. Wynika z tego, że zakup od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ludności) odpadków będących metalami nieżelaznymi nie może być dokumentowany dowodami wewnętrznymi ani fakturami, bowiem osoby te nie są uprawnione do ich wystawiania.
Koszt w księdze
Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami dokonaną sprzedaż dokumentują umowami kupna-sprzedaży. Jeżeli umowa taka każdorazowo spełnia wymogi określone w przepisach dotyczących prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tzn. zawiera co najmniej następujące dane:
• wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę, imię i nazwisko, adres, numer NIP),
• datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej,
• przedmiot transakcji, jego wartość i ilość,
• podpisy stron umowy
– stanowi dla nabywcy rzeczy dowód, na podstawie którego dokonany jest zapis wydatku w podatkowej księdze.
Po stronie sprzedającego mamy do czynienia z przychodem z odpłatnego zbycia innych rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jeżeli zbycie miało miejsce przed upływem okresu sześciu miesięcy od dnia nabycia przez sprzedającego.
Przychód sprzedającego
Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.
W odniesieniu do specyficznej rzeczy, jaką jest złom, można przyjąć, że nabycie następowało znacznie wcześniej, co automatycznie wyłącza uzyskany przychód z opodatkowania podatkiem dochodowym. Jeżeli nie, to wysokość dochodu ze sprzedaży (tj. stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem i kosztami nabycia, zmniejszoną o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy – co w przypadku złomu raczej nie wystąpi) stanowi podstawę do ujęcia w zeznaniu rocznym w pozycji „Inne źródła” i opodatkowania jej wraz z pozostałymi przychodami danego roku według skali podatkowej.

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/ ... zlomu.html

Wróć do „Podatki”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość