Potwierdzenie salda

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Potwierdzenie salda

12 lutego 2020, 19:41 - śr

Potwierdzenie salda
renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Re: Potwierdzenie salda

02 marca 2020, 13:44 - pn

Z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości wynika, że jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.
Nie inwentaryzuje się poprzez potwierdzenie sald należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz należności z tytułów publicznoprawnych. Tego rodzaju należności inwentaryzuje się drogą porównania danych ujętych w księgach rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich wartości (por. art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości).
Prawo bilansowe nie zobowiązuje dłużników do wysyłania potwierdzeń sald swoich zobowiązań, chociaż również tego nie zabrania. W art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości mowa jest wyłącznie o potwierdzeniach sald należności, brak w nim odniesienia do zobowiązań. Zasadniczo więc, to wierzyciel wysyła do dłużnika informację o stanie należności z prośbą o potwierdzenie sald, z kolei dłużnik potwierdza saldo bądź zgłasza zastrzeżenia udzielając informacji, które pozycje są niezgodne. W ten sposób przeprowadzona zostaje inwentaryzacja należności u wierzyciela i jednocześnie zobowiązań u dłużnika.
Inwentaryzację należności przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przy czym termin i częstotliwość inwentaryzacji należności uważa się również za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację tę rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. Ustalenie na dzień bilansowy stanu należności następuje natomiast przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą potwierdzenia salda zwiększeń i zmniejszeń, jakie nastąpiły między datą potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym. Jeżeli więc jednostka przyjęła za rok obrotowy rok kalendarzowy, to inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia sald może nastąpić w jednostce w dowolnym czasie między 1 października danego roku, a 15 stycznia roku następnego. Do uzgodnienia salda najlepiej przyjąć ostatni dzień miesiąca, np. 31 października lub 30 listopada.

W bilansie wykazuje się kwotę należności według stanu na 31 grudnia (tj. na dzień bilansowy). W takim przypadku saldo należności potwierdzone na dzień 31 października, czy 30 listopada podlega korekcie:
- in minus o dokonane przez kontrahenta do końca roku płatności i inne zmniejszenia należności,
- in plus o dokonaną na rzecz kontrahenta sprzedaż i inne zwiększenia należności, które nastąpiły między dniem potwierdzenia salda, a 31 grudnia (tj. dniem bilansowym).

Wróć do „Sprawozdawczość”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość