Podstawa naliczania zasiłku chorobowego

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Podstawa naliczania zasiłku chorobowego

12 lutego 2020, 19:57 - śr

Podstawa naliczania zasiłku chorobowego
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Podstawa naliczania zasiłku chorobowego

13 lutego 2020, 18:18 - czw

Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?
Wynagrodzenie chorobowe oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy. Wynagrodzenie to nie ulega jednak obniżeniu w przypadku ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Za wynagrodzenie uważa się natomiast przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. Ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, przychód stanowiący podstawę wymiaru składek społecznych pomniejsza się o 13,71% podstawy ich wymiaru.

Do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego nie wlicza się składników wynagrodzenia, które zgodnie z przepisami płacowymi obowiązującymi u danego pracodawcy nie ulegają zmniejszeniu za okresy choroby. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się także tych składników, których wypłaty zaprzestano na podstawie postanowień aktów prawa wewnętrznego bądź które wypłacano do określonego terminu.

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasi ... owego.html
renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Re: Podstawa naliczania zasiłku chorobowego

13 marca 2020, 13:43 - pt

Zasiłek chorobowy może wypłacać pracodawca albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z reguły jest to 80 proc. podstawy wymiaru. Na najwyższą kwotę mogą liczyć m.in. kobiety w ciąży oraz osoby, które uległy wypadkowi w pracy. Zasiłek można otrzymywać maksymalnie przez 182 dni.
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom objętym obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym. Mowa tutaj o pracownikach, członkach rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osobach odbywających służbę zastępczą.
Zasiłek za chorobę należy się również osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, czyli:
- osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług oraz osobom z nimi współpracującym, w tym świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej, czyli nianiom,
- osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
- osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
- osobom wykonującym pracę nakładczą,
- duchownym.
Zasiłek chorobowy może wypłacać ZUS lub pracodawca (jeżeli zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych), a finansowany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca wypłaca pracownikowi zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku. Ubezpieczonemu, który ukończył 50. rok życia, czternastodniowy okres wypłaty wynagrodzenia za czas choroby przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył ten wiek.
Jeśli pracownik choruje dłużej niż odpowiednio 33 dni (lub 14 dni) w ciągu roku, przysługuje mu zasiłek chorobowy wypłacany przez ZUS i uprawnionych pracodawców. Kwotę wypłaconych zasiłków chorobowych pracodawca (płatnik zasiłków) potrąca z bieżących składek płaconych do ZUS.

Wróć do „Kadry i płace”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość