Odroczony podatek dochodowy;

renata
Kontakt:
Posty: 369
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:12 - wt

Odroczony podatek dochodowy;

12 lutego 2020, 11:49 - śr

Odroczony podatek dochodowy;
Alex
Kontakt:
Posty: 431
Rejestracja: 11 lutego 2020, 10:39 - wt

Re: Odroczony podatek dochodowy;

14 lutego 2020, 11:58 - pt

Odroczony podatek dochodowy - czym jest i kiedy występuje?

Podatek dochodowy to nieodłączna część prowadzenia biznesu dotycząca każdego rodzaju działalności. Odroczony podatek dochodowy to pojęcie spotykane w księgach handlowych, związany jest z występującymi różnicami pomiędzy wartością księgową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów. Z czym wiąże się podatek odroczony i kogo dotyczy? W jaki sposób należy ustalić aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?

Czym jest podatek odroczony i kiedy występuje?
Podatek odroczony występuje wówczas, gdy dana jednostka rozpoznaje przychody i koszty na potrzeby podatkowe i bilansowe w różnych okresach. Z pojęciem podatku odroczonego wiąże się konieczność ustalenia aktywów i tworzenia rezerw, odpowiednio w przypadku wystąpienia ujemnych i dodatnich różnic przejściowych.
Czy każda jednostka powinna ewidencjonować aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
Nie wszystkie firmy zobowiązane są do ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Taki obowiązek mają tylko stosunkowo duże firmy.
Art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości
„Jednostki, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości: 
a) 25 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 51 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy
c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
-mogą odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego”.
Od powyższej zasady są jednak pewne wykluczenia, przykładowo przepisu tego nie stosuje się m.in. do jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, krajowych instytucji płatniczych czy instytucji pieniądza elektronicznego.

W jaki sposób ustalić aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
Ujemne różnice przejściowe powstają wtedy, gdy wartość bilansowa jest mniejsza niż wartość podatkowa, a zatem w przypadku:

aktywów, gdy ich wartość księgowa jest mniejsza od podatkowej lub
pasywów, gdy ich wartość księgowa jest większa od podatkowej.
Firma powinna wówczas zewidencjonować aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa na odroczony podatek dochodowy to kwota podlegająca odliczeniu od podatku dochodowego w kolejnym roku podatkowym, wyliczana jest na podstawie stawek obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Jak ustalić rezerwy na odroczony podatek dochodowy?
Dodatnie różnice przejściowe występują wówczas, gdy wyliczona wartość bilansowa jest większa od wartości podatkowej, a dokładnie w przypadku:

aktywów, gdy ich wartość księgowa jest większa od podatkowej lub
pasywów, gdy ich wartość księgowa jest mniejsza od podatkowej.
W tej sytuacji dana jednostka tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Takie rezerwy to inaczej kwota zobowiązania podatkowego wymaganego do zapłaty w następnym okresie. Ich wielkość jest ustalana na podstawie stawki podatku obowiązującego w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazujemy w bilansie i rachunku zysków i strat. Trzeba mieć na uwadze, że w rachunku zysków i strat należy ujawnić kwotę odroczonego podatku dochodowego jako różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów od odroczonego podatku na koniec i początek okresu sprawozdawczego.


Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-odro ... -dochodowy

Wróć do „Informacje ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości