Wzór Podanie o Przedłużenie Umowy o Pracę: Przykładowy wzór podania o przedłużenie umowy o pracę

Biznes i finanse

Wzór Podanie o Przedłużenie Umowy o Pracę: Przykładowy wzór podania o przedłużenie umowy o pracę

Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę może być przydatnym narzędziem dla pracowników, którzy chcą kontynuować zatrudnienie w danej firmie. Przedłużenie umowy o pracę może być konieczne z różnych powodów, takich jak potrzeba stabilności finansowej czy dalszy rozwój zawodowy. W tym artykule przedstawiamy przykładowy wzór podania o przedłużenie umowy o pracę, który może pomóc w sporządzeniu profesjonalnego oraz skutecznego podania.

 1. Istotność przedłużenia umowy o pracę

Przedłużenie umowy o pracę jest ważnym krokiem dla pracownika, a także dla pracodawcy. Dla pracownika oznacza to kontynuację zatrudnienia i możliwość dalszego rozwoju w danej firmie. Dla pracodawcy natomiast może oznaczać utrzymanie doświadczonego pracownika, który przyczynia się do sukcesu organizacji. Dlatego warto dobrze przygotować podanie o przedłużenie umowy o pracę, aby przedstawić swoje argumenty i przekonać pracodawcę do pozytywnej decyzji.

 1. Przygotowanie podania o przedłużenie umowy o pracę

Przed sporządzeniem podania, warto dokładnie przeanalizować swoje argumenty oraz zebrać relevantne informacje dotyczące swojej pracy i osiągnięć w firmie. Dobrze jest również wziąć pod uwagę sytuację ekonomiczną firmy, aby umiejętnie przedstawić swoje uzasadnienie.

 1. Zawartość podania o przedłużenie umowy o pracę

Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę powinien zawierać następujące elementy:

 • Wstęp – wymienienie podstawowych informacji, takich jak imię i nazwisko, stanowisko, okres obowiązywania obecnej umowy o pracę.
 • Uzasadnienie – przedstawienie swoich osiągnięć, umiejętności oraz wkładu w rozwój firmy. Warto również wspomnieć o swojej chęci dalszego rozwoju w danym zawodzie.
 • Prośba o przedłużenie umowy – jednoznaczne i precyzyjne sformułowanie prośby o przedłużenie umowy o pracę. Warto również określić pożądany okres przedłużenia umowy.
 • Podpisanie – zakończenie podania poprzez podpisanie oraz podanie daty.
 1. Przykładowy wzór podania o przedłużenie umowy o pracę

Szanowny Panie/Pani [Imię i nazwisko],

W związku z kończącym się w dniu [data] okresem obowiązywania mojej umowy o pracę, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie umowy o pracę w [nazwa firmy]. Jako doświadczony pracownik, od wielu lat przyczyniam się do rozwoju działu [nazwa działu] oraz osiągania celów firmy.

Podczas mojego zatrudnienia w [nazwa firmy] miałem możliwość zdobycia szerokiej wiedzy i doświadczenia w obszarze [obszar]. Przejście przez kilka różnych projektów pozwoliło mi rozwijać swoje umiejętności zarówno w aspekcie technicznym, jak i interpersonalnym. Dlatego uważam, że kontynuacja mojej pracy będzie nadal przynosząca korzyści dla firmy.

W trakcie mojej pracy w [nazwa firmy] osiągnąłem/łam znaczące wyniki, takie jak [osiągnięcie 1], [osiągnięcie 2] oraz [osiągnięcie 3]. Moje umiejętności komunikacyjne, zdolność do pracy w zespole oraz zaangażowanie w wykonywane zadania, przyczyniły się do sukcesów projektów, w których miałem okazję uczestniczyć.

Z uwagi na moją chęć dalszego rozwoju zarówno zawodowego, jak i osobistego, pragnę kontynuować pracę w [nazwa firmy]. Proszę zatem o przedłużenie mojej umowy o pracę o okres [czas]. Wierzę, że wspólnie możemy dalej rozwijać firmę oraz osiągać kolejne sukcesy.

Serdecznie proszę o rozpatrzenie mojej prośby i pozytywną decyzję w sprawie przedłużenia umowy o pracę. Jestem przekonany/a, że nadal mogę świadczyć wartościowe usługi dla [nazwa firmy]. Jestem gotowy/a przedyskutować wszelkie szczegóły dotyczące przedłużenia umowy o pracę oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie mogą się pojawić.

Z wyrazami szacunku,

[Imię i nazwisko]
[Stanowisko]
[Data]

 1. Wnioski

Przedłużenie umowy o pracę jest ważnym krokiem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Wzór podania o przedłużenie umowy o pracę może pomóc w sporządzeniu skutecznego oraz profesjonalnego podania. Pamiętaj, aby przygotować swoje argumenty i odpowiednio przedstawić swoje osiągnięcia i chęć dalszego rozwoju w danej firmie.

 1. Konsultacja z specjalistą ds. prawa pracy

W przypadku niepewności dotyczących swojej sytuacji prawnej lub jakichkolwiek kwestii związanych z przedłużeniem umowy o pracę, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Specjalista ten może pomóc w zrozumieniu swoich praw oraz podać dodatkowe wskazówki, które mogą być przydatne podczas sporządzania podania.

 1. Podsumowanie

Sporządzenie profesjonalnego podania o przedłużenie umowy o pracę jest kluczowe w celu przekonania pracodawcy do pozytywnej decyzji. Dobrze przygotowany wzór podania może stanowić wartościowe narzędzie. Przed przedłożeniem podania, zaleca się uważne przemyślenie argumentów oraz dobranie odpowiednich słów, aby skutecznie przedstawić swoje uzasadnienie. Pamiętaj, aby podkreślić swoje osiągnięcia i gotowość dalszego rozwoju w danej firmie.