Jakie konto firmowe powinieneś wybrać?

Biznes i finanse

Konta firmowe różnią się w zależności od rodzaju działalności i celu jej rozpoczęcia. Najczęściej spotykane rodzaje firm to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, korporacja i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednoosobowa działalność gospodarcza (Sole proprietorship)

W tym typie firmy jesteś jedynym udziałowcem i to Ty podejmujesz decyzję i to Ty decydujesz o wysokości podatku jaki zapłacisz i o rodzaju zwrotu jaki otrzymasz.

Spółka cywilna

Jeśli zakładasz własną firmę z przyjacielem, to możesz zdecydować się na ten typ spółki. W tym typie firmy możesz mieć dwóch partnerów i obaj możecie podejmować decyzje. Otrzymasz równy udział w zysku, a także podatek będzie podzielony równo między wszystkich partnerów.

Korporacja

Jeśli rozpoczynasz działalność na dużą skalę i nie chcesz płacić zbyt dużego podatku, to możesz wybrać ten typ spółki. Możesz mieć udziałowców, ale nie otrzymasz żadnego udziału w zyskach.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W tym typie firmy, będziesz miał minimum dwóch udziałowców. Jeden z nich to właściciel, a drugi to kierownik. Otrzymasz udział w zyskach, a także zwrot kapitału zainwestowanego w firmę.

Wnioski:

Musisz zrozumieć, że konta firmowe różnią się w zależności od rodzaju biznesu i celu rozpoczęcia działalności. Jeśli rozpoczynasz działalność na małą skalę, to nie musisz mieć oddzielnego konta, ale jeśli chcesz rozpocząć działalność na dużą skalę, to musisz mieć oddzielne konto.