Jak wyznaczyć dopuszczalny poziom hałasu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej?

Biznes i finanse

Poziom hałasu w środowisku biznesowym nie powinien przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu. Ważne jest, aby pracownicy rozumieli poziom hałasu w miejscu pracy, co pozwoli im uniknąć wszelkich problemów związanych z hałasem. Poziom hałasu w środowisku biznesowym różni się od poziomu hałasu w domu. W typowym domu poziom hałasu wynosi 60 decybeli (db), natomiast w środowisku biznesowym dopuszczalny poziom hałasu wynosi 80 db. Zaleca się, aby właściciele firm regularnie monitorowali poziom hałasu w miejscu pracy.

Poziom hałasu w miejscu pracy można podzielić na dwa rodzaje:

Hałas zawodowy

Hałas pozazawodowy

Hałas zawodowy to hałas wytwarzany przez pracowników podczas wykonywania ich obowiązków i jest on uważany za czynnik ryzyka.

Hałas pozazawodowy

Hałas nie związany z pracą zawodową to hałas wytwarzany przez maszyny i urządzenia używane do produkcji.

Pomiar hałasu

Pomiar hałasu to procedura, która służy do określenia poziomu hałasu na danym obszarze. Polega ona na pomiarze poziomu dźwięku i jego częstotliwości.

Istnieją różne rodzaje narzędzi do pomiaru hałasu:

Mikrofon

Audiometr

Oscyloskop

Rodzaje poziomu dźwięku

Poziomy dźwięku są klasyfikowane jako:

Dźwięk konwersacyjny

Głośny dźwięk

Dźwięk zakłócający

Dźwięk niebezpieczny

Pomiar hałasu jest procedurą pomiaru poziomu hałasu i jest wykonywany za pomocą różnych narzędzi. Narzędzia te zależą od rodzaju hałasu i jego częstotliwości.

Rodzaje hałasu

Hałas może być sklasyfikowany jako zawodowy lub pozazawodowy. Hałas pozazawodowy jest tworzony przez maszyny i urządzenia. Hałas zawodowy to hałas, który jest tworzony przez pracowników.

Różne rodzaje hałasu zawodowego

Harmonia

Hałas powodowany przez maszyny

Ryzyko utraty słuchu

Narażenie pracowników na dźwięki o wysokiej częstotliwości może spowodować uszkodzenie uszu. Uszkodzenie to nazywane jest utratą słuchu spowodowaną hałasem. Narażenie na tego rodzaju hałas może prowadzić do trwałego uszkodzenia ucha.

Rodzaje hałasu niezwiązanego z pracą

Hałas harmoniczny

Hałas powodowany przez maszyny

Hałas nieszkodliwy

Jeśli pracownicy są narażeni na hałas przez długi czas, może on spowodować trwałe uszkodzenie uszu.

Rodzaje pomiarów hałasu

Poziom hałasu może być mierzony za pomocą miernika poziomu dźwięku i oscyloskopu.

Rodzaje mierników poziomu dźwięku

Oscylograf

Miernik poziomu dźwięku

Audiometr

Oscylografy są najczęstszym typem mierników poziomu dźwięku. Służą one do pomiaru poziomu hałasu. Najczęściej używanym jest oscyloskop audio.

Audiometr to urządzenie, które służy do pomiaru zdolności słyszenia danej osoby.

Rodzaje mierników poziomu dźwięku

Zdolność słyszenia jest badana przez audiometr.

Wnioski:

Bardzo ważne jest, aby właściciele firm znali dopuszczalny poziom hałasu w miejscu pracy. Jeśli poziom hałasu okaże się wyższy niż dopuszczalny, wówczas